SEMPOZYUM | SineFilozofi Dergisi, 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu

Filmler ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi? Sinemanın kendisi felsefeye ne gibi katkılar sunabilir? Sinemanın yazılı felsefeye katkı dışında kendi başına felsefe yapabilmesi, özgün düşünceler üretebilmesi mümkün müdür?  Eğer filmler felsefe yapıyorsa imajlarla yapılan bu felsefenin söz ve yazı ile yapılan felsefeden ne gibi farkları olabilir?

Günümüz dünyasında kendi başına bir alan, bir disiplin haline gelmeye başlayan sinema felsefesinde son yıllarda bu sorular üzerine geniş bir tartışma bulunmakta. Aslında sinema ve felsefe ilişkisine dair benzer soruları sinemanın ilk yıllarından itibaren görebiliriz. İlk bakışta farklı disiplinler olarak görülebilecek felsefe ve sinema ilişkisinin boyutları, ister filmlerde felsefi sorunların ele alınışında, ister sinemanın düşünce ve dolayısıyla kavram üretici olma özelliği ile öne çıkışında olsun, her geçen yıl çeşitlenerek genişlemektedir. Görüntü ve ses bloklarından oluşan sinema son yıllarda hem akademi hem de akademi dışı sahada artık giderek felsefe ile iç içe geçmiştir.

SineFilozofi Dergisi, Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nun üçüncüsünü bu yıl, 4-6 Aralık 2020 tarihinde Akbank Sanat işbirliği ile çevrimiçi gerçekleştiriyor.

Ayrıntılı bilgi: https://www.sinefilozofievents.org

 

Bizi paylaşın..