SEMPOZYUM | Fotoğraf Belleği Üzerinden Kent, Kentleşme, Kentlileşme, AFSAD – VEKAM, Ankara

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) kuruluşunun 40. yılı kutlamaları kapsamında Koç Üniversitesi VEKAM işbirliği ile 20 Nisan 2017 tarihinde fotoğraf belleği üzerinden kent, kentleşme ve kentlileşme temasını ele alan bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda, hızla yaşanan ekonomik, teknolojik, iktisadi ve idari değişimlere karşı aynı paralelde değişim gösteren ve etkilenen kent, kentlilik kavramlarının ve bu değişime ayak uydurmaya çalışan kent hafızasının nasıl muhafaza edilmesi gerektiğinin; yakın tarihi anlamada ve yaşanan değişimi algılamada fotoğrafik belgelemenin öneminin, ne tür bir arşiv oluşturulması ve bu değişime nasıl bir belgesel ve koruma açısı ile yaklaşılması gerektiğinin üzerinde duruldu. Sempozyuma sekiz katılımcı bildiri, sunum ve gösterileriyle katkı verdi.

https://vekam.ku.edu.tr/sites/vekam.ku.edu.tr/files/program.jpg

Bizi paylaşın..