SEMPOZYUM | AFSAD ULUSLARARASI KATILIMLI 8. FOTOĞRAF SEMPOZYUMU

Akademisyen ve Sanatçı Hayal İncedoğan

18 Kasım 2017 Cumartesi, 14.40-15.00 da

‘’Kayıp Zamanların Peşinde Ya Da Arka Bahçedeki Çiçekler’’

Konulu Bildirisiyle Sanatseverlerle Buluşacak…

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı fakültede akademisyen olarak görev yapmaktadır.

2007 yılında NY School of Visual Arts’ın bursunu kazanarak, yeni medya alanındaki projesi ile ilk sergisini NY’ta açmıştır.

Çalışmaları birçok ülkede, çeşitli müze ve kurumlarda gösterilmiştir. Birçok müze ve kollesiyonda işleri bulunmaktadır.

Çalışmalarında disiplinlerarası olasılıkları farklı materyaller aracılığıyla araştıran bir sanatçı olan İncedoğan’ın ilk dönem işleri çoğunlukla; motif kavramını biçimsel olarak ele aldığı büyük ölçekli tuval resimlerinden oluşurken, zamanla yeni teknolojileri üretiminin içine yerleştirmiş, fotoğraf, neon, ayna ve sesli video yerleştirmeler gibi farklı medyumlar işlerinin teknik ve kavramsal bileşenlerini oluşturmuştur.

Çalışmalarının konusunu; 21. yüzyılda ‘romantizm’ kavramını ve ‘bohemi’ yeniden yorumlamak şeklinde tarif ederken, klasik ve elektronik müzik, bazı edebi metinler ve botanik ile güçlü bağları bulunan eserler ortaya koymaktadır. Anı, kişisel ve toplumsal bellek, hatıralar ve nostalji temel araştırma konuları arasında yer alır ve sanatsal pratiğinin temellerini oluşturur.

Çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı projelerle sürdürmektedir.

Bizi paylaşın..