SEMPOZYUM | AFSAD ULUSLARARASI KATILIMLI 8. FOTOĞRAF SEMPOZYUMU

Akademisyen, yazar, sanatçı…

Rıfat Şahiner

18 Kasım 2017 Cumartesi, 09.55-10.30 da

‘’Çağdaş Fotoğrafta Gerçeklik Etkisi, Dijital Teknoloji ve Andreas Gursky‘’

Konulu Bildirisiyle Sanatseverlerle buluşacak…

 

Rıfat Şahiner, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında ‘Yüksek Lisans’ ve yine aynı kurumda ‘Sanatta Yeterlik’ derecesi aldı.

Bir kısmı kişisel olan çok sayıda ulusal ve uluslararası sanat etkinliğinde yer alan sanatçının, birçok yayın organında yayımlanan makale ve incelemelerinin yanı sıra kitapları da bulunmaktadır.

2000-2002 yılları arasında UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Ankara Şubesi II. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2000 yılında “Ankara’da Genç Sanat-3’ün organizasyonunda yer alan Şahiner, “Müphem Haller (2010) ve Kelimeler ve Şeyler (2013) başlıklı iki etkinliğin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Uluslararası Estetik Derneği(IAA/ International Association of Aesthetics) ve Uluslararası Eleştirmenler Derneği (AICA) üyesi olan Şahiner, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü’nde ‘Öğretim Üyesi’dir. Sanatçı ayrıca Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans ve Doktora programlarında kuramsal dersler vermektedir.

Bizi paylaşın..