PROJE | MIMIC, Omar Aqil

Pakistanlı sanatçı ve sanat direktörü Omar Aqil, Pablo Picasso’nun 6 yağlı boya eserini, sayısal teknolojiler yardımıyla 3 boyutlu olarak yeniden yorumladı. Aqil bu çalışmasında şekil ve formların anlamlarının nasıl değiştirilerek yeni fiziksel nitelikler yaratılabileceğini göstermiş. Picasso’nun iki boyutlu eserlerini teknolojik olanaklarla üç boyutlu hiper-realist görsellere dönüştürerek yeni anlamlar katmış. Sanatçı kariyerinin başından beri Picasso’nun soyut görsel dilinden etkilendiğini söylüyor.

https://www.behance.net/gallery/50825179/MIMIC

Bizi paylaşın..