PROJE – KİTAP | AFSAD Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet – Belgesel Fotoğraf Çalışması (2016 – 2018)

Bu kitapta yer alan yazılar iki kategoriden oluşuyor. İlk olarak projemizin başlangıç aşamasında bilinç yükseltme ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kazandırmak adına atölye fotoğrafçılarına yapılan sunum ve tartışmaları ayrıntılı olarak yazıya döktük. Bu aşamada cinsel yönelime dayalı şiddetten, kadın emeği ve erkekliğe kadar pek çok konu, konunun uzmanları tarafından AFSAD ev sahipliğinde anlatıldı, konu üzerinde tartışmalar yapıldı ve sonrasında bu uzmanlar kendi metinlerini bizlere gönderdiler.   

İkinci grup yazılar ise projenin farklı toplumsal cinsiyet ve şiddet alanlarındaki fotoğrafların özneleri ile yapılan röportajlardır. Bu röportajlar fotoğraf öznelerinin bireysel hayatlarından kesitler sunarak fotoğrafların bir nevi okumasını yapıyor. Fotoğrafçıların uzun soluklu ve zorlu çalışma süreçlerinden sonra ortaya çıkan bu foto-hikâyeler ise, proje danışmanları tarafından gündelik dilin cinsiyetçi öğelerinden arındırılmaya çalışılarak sunulmuş, ancak fotoğraf öznelerinin kendi anlatımlarına herhangi bir müdahale etmekten özellikle kaçınılmıştır.   

Kitapta sizlere sunulan tüm yazılar ve hikâyeler titizlikle düzeltme aşamasından geçse de bazı kalıplar öznelliğin bozulmaması adına bilinçli bir şekilde ilk haliyle bırakılmıştır. Bu nedenle kitaptaki (yer yer geleneksel ve cinsiyetçi tınısı olan) bazı yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına ve yaşantı sahiplerine aittir.

Zahmetli ve emek dolu bir sürecin ardından ortaya çıkan bu çalışma ile Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin farklı alanlardaki yansımaları ve şiddetin hem neden hem sonuç olarak bu eşitsizliğin inşasındaki rolü göstermeye çalıştık. Bunu yaparken ise atölye fotoğrafçıları, atölye yürütücüsü ve danışmanları olarak fotoğraflardaki öznelerin kendi hayatları üzerinde sözleri olduğunu ön plana çıkarmaya; eşitsizliğe hayır diyebilmenin gücünü her bir fotoğraf aracılığıyla sizlere anlatmaya çalıştık. Tek motivasyonumuz birbirimizden güç almak ve yarınımızı beraber kurabilmekti, projemizin meyvesiyle de bu yarınlara onan inancımızı katmerlerdik.

Eşitsizliğe karşı hepimizin eşit durabildiği hayatlara!

Kitabı Atölye Eğitmeni ve Proje Yöneticisi Mehmet Özer‘den isteyebilirsiniz.

Bizi paylaşın..