PROJE | Aşina

AB Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirilen Aşina Projesi, Türkiye’de yaşayan veya çalışan sanatçıların, küratörlerin, yazarların ve araştırmacıların sanatçı kitabı üretimine destek olmak ve bu üretimlerin Avrupa’daki görünürlüğünü sağlamak için oluşturulmuştur.  

Projenin amacı, yerel kültür üreticileriyle birlikte çalışarak, Türkiye’de yaşayan sanatçıların ihtiyacı olan yayın üretim alanını yaratabilmek ve hiçbir kuruma bağlı kalmadan, üretilen sanatçı kitaplarının Avrupa’daki dağıtımına destek vermektir.

Aşina Projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır.

https://asinaprojesi.art

Bizi paylaşın..