Kontrast XL | Baysan Yüksel

Baysan Yüksel

Sanatçı, eserlerinde hikaye anlatımını temel alır ve sembollere yer verir. Serpent adlı serisinde de yılan sembolünü kullanmıştır. Yılan sembolü, birçok kültürde yeri olan bir semboldür ve hem pozitif hem de negatif anlamlara sahiptir. Sanatçı bu kullanımını şu cümlelerle açıklamaktadır: “Bu açıdan yılan sembolünü yaşadığımız zorlu geçiş dönemini anlamlandıracak, bize kadim çağlardan hikayeler anlatacak ve döngüsel zamanı tekrar hatırlatacak geniş kapsamlı bir sembol olarak görüyorum. Görünenin ışığında görünmeyeni; algılananın ardında saklı duran algılanamayanı aralayacak bir kapı olarak seçiyorum.”

@baysanyuksel

Bizi paylaşın..