KİTAP | Türkiye’de Sanatın Tarihi – Müze, Der.: Ayşe H. Köksal, Esra Aliçavuşoğlu, Tellekt, 2023

0Türkiye’de sanatın tarihi ve yazımı belirli alanlara odaklanmış, birbiriyle bütünleşmeyen ve konuşmayan alanlara sıkışmıştır. Tartışmaların ve bunlara dayanan çapraz okumaların bulunduğu kapsamlı ve bütünlüklü bir sanat tarihi yazımı önerisi olarak düşünülen Türkiye’de Sanatın Tarihi dizisi, Türkiye’de sanatı şekillendiren ve sanatın kurumsallaşması tartışmasına temel olan konularıyla çok görüşlü bir sanat tarihi yazımına katkıda bulunacaktır.  

Dizinin ilk kitabı olan Müze, bu kapsamda, sanat müzesine dair teorik ve eleştirel bakış açılarını farklı bağlamlarda tarihsel bir çerçevede tartışıyor. Kitap, sadece profesyonellere değil, amatörlere, sanatı yatırım aracı olarak gören ve bilgi sahibi olmak isteyen koleksiyonerlere, sanatın iletişim gücünü keşfetmiş sponsor ve kurumlara, sayısı giderek artan müze ve müze çalışanlarına, özetle çok geniş bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyor.

Müze‘nin içeriği şöyle:

Sunuş / Esra Aliçavuşoğlu, Ayşe H. Köksal

Sanatla Tanışma: Osmanlı Müzeciliğinden Önce / Tarkan Okçuoğlu

Kültür – Sanat – Miras / Filiz Yenişehirlioğlu

Sanat Müzesi: Tahayyül ve Tercüme /Ayşe H. Köksal

Sanayi-i Nefise Mektebi İçin Bir Müze Hayali: Âsâr-ı Nakşiye’den Elvah-ı Nakşiye’ye / Özge Gençel

1923-1980 Arasında Türkiye’de Müzecilik: Tarihçe, Sorunlar, Tartışmalar / Ali Kayaalp

İstanbul’da Müze Tatbikatları 1981-1994 / Vasıf Kortun

Neoliberalizmin Gölgesinde: Türkiye’deki Özel Modern ve Çağdaş Sanat Müzeleri / Esra Yıldız

Mimarın ve Sanatçının Tapınağı: Nasıl Bir Mekân? / Zeynep Ceylanlı

Müzenin Çağdaş Sanatla İmtihanı / Güler Bek Arat

Müzeler / Halil Ethem

Bizi paylaşın..