KİTAP | Tarih Size Bakıyor: Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji, Engin Özendes, 2022

Tarih Size Bakıyor: Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji kitabında fotoğraf tarihçisi Engin Özendes, fotoğrafın 19 Ağustos 1839’da bulunmasından sonra bu büyük buluşun insanlık tarihinde nasıl bir çığır açtığını; araştırmacıların, arkeologların, mimarların, etnografların, ressamların vb. tüm toplumun dünyasını, günlük yaşamını nasıl etkilediğini dile getiriyor.   

Yazar, Ara Güler’i belge fotoğrafının ustası diye tanımlayıp, onun arkeolojik fotoğraflarındaki estetik değerlerin nasıl biçimlendiğini yorumlarken, Güler’in belge olarak çektiği her arkeolojik kalıntının vb. sıradan bir fotoğraflama olmadığının üstüne basıyor.

Gerçekten bu gözle baktığınızda, Ara Güler’in Afrodisias’tan Nemrut’a, Didyma’dan Karakurum’a Göktürk Yazıtları’na uzanan fotoğrafları, sizi yaratılan öykünün içine alarak; görsel zenginliği, ışık kullanımı, objeye bakışı, bilgi ve deneyimi ile tarihin gerilerine gönderecektir.

Eser hakkında bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Bizi paylaşın..