KİTAP | Susan Sontag, Jerome Boyd Maunsell, Runik Kitap, 2020

Jerome Boyd Maunsell’in Susan Sontag’ın hayatını ve çalışmalarını etraflıca inceleyerek hazırladığı biyografi kitabı Susan Sontag, Songül Bakar’ın çevirisiyle, Runik Kitap’tan çıktı.   

Susan Sontag günlüğünün bir yerinde, yazarı “‘her şey’le ilgilenen biri” olarak tahayyül ettiğini belirtmişti. Denemeci, romancı, öykücü, eleştirmen, yönetmen ve oyun yazarı olarak tüm hayatında bu ideale hep sadık kaldı. Eşine az rastlanır biçimde, muhtelif türlerde ürünler sunan Sontag, edebiyat, dans, film ve resimden, kanser, AIDS, fotoğraf, siyaset ve savaş haberlerinin etiğine dek şaşırtıcı genişlikte bir konu yelpazesi içinde de hareket ederek güncel kültürü hiç durmadan sorgulamıştır.

Jerome Boyd Maunsell sıkı bir çalışmayla hazırladığı bu biyografide, Sontag’ın hayatını ve çalışmalarını etraflıca inceliyor ve on yedi yaşında Philip Rieff’le yaptığı evliliğe, oğlu David’in doğumuna ve yakın ilişkilerine değinmeyi ihmal etmeden Chicago, Oxford, Sorbonne ve Harvard’daki akademik kariyerinin izini sürüyor. Akabinde Sontag’ın New York’taki edebiyat hayatından 1970’lerin ortasında konan kanser teşhisine, 1980 ve 90’larda romancı ve eleştirmen olarak mucizevi yeniden doğuşuna ve çeşitli siyasi meselelerdeki angajmanlarına kadar ele aldıklarıyla bu biyografi, Sontag’ın entelektüel ve kişisel gelişimini ilişkisel biçimde gözler önüne sererek 20. yüzyılın bu ayrıksı figürünün hikâyesini layıkıyla anlatıyor.

Bizi paylaşın..