KİTAP | Sanatın İlkeleri, R. G. Collingwood, FOL Kitap, 2021

Bu kitap, İngiliz filozof R. G. Collingwood’un sanat kuramının ilkelerini ortaya koyduğu temel eseridir.  

Sanat nedir? İfade olarak sanat ne anlama gelir? Sanatın, zanaat ve büyü ile bağı nedir? Dil, duyum ve hayalgücünün sanat ile ilişkisini nasıl okumalıyız? Tarihsel olarak sanatın toplumdaki konumu nedir?

Tüm bu sorularla beraber Collingwood, ‘sanat’ sözcüğünü yanlış kullanımlarından arındırmaya çalışarak ‘sözde sanat’ ve ‘hakiki sanat’ ayrımını ortaya koymaktadır. Psikoloji temelli sanat kuramlarının eleştirisi ile birlikte yazar, Platon’un sanat felsefesine yönelik devrimci bir bakış ileri sürmektedir. Sanata ve sanat felsefesine ilgi duyan tüm okurlar için bu kitap, önemli izlekler sunmaktadır.

Kitabı Türkçeye Mukadder Erkan çevirmiş.

Bizi paylaşın..