KİTAP | Sanat ve Kavramlar, Ayşe Nahide Yılmaz – Mehmet Yılmaz, Ütopya Yayınevi, 2023

Bu kitap çağdaş bir bakış açısıyla sanatla ilgili en temel kavramları ele alıyor. Bunlar içinde en başta geleni, kuşkusuz bizzat sanatın kendisidir. Her şey gibi sanat da öteden beri sürekli değişmekteyken, üstelik öznel yorum ve yargılar işin içindeyken, ona dair nesnel bir tanım mümkün müdür?  

Tarihsel süreçte bilim, sanat, zanaat ve tasarım gibi ayrımlar nasıl ortaya çıkmıştır? Taklitten yaratıcılık, beğeniden estetik düşüncesine nasıl geçilmiştir?

Sanatsal türler, yöntemler, teknikler, eğilimler, akımlar ve bunlarla ilgili başlıca terim ve kavramlar nelerdir? Sanat, tasarım ve mühendislik gibi ayrımların sınırlarını her durumda kesin olarak belirleme olanağı var mıdır?

Yabancı dillerden geçen terimler, yapıt isimleri ve Latin abecesi kullanmayan ülke sanatçılarının isimleri Türkçede nasıl yazılmalıdır?

Ayşe Nahide Yılmaz ve Mehmet Yılmaz ele aldıkları konuları örnek yapıtlar üzerinden sade bir dille açıklıyorlar; yanı sıra, okuru imgeler ve kavramlar hakkında düşünmeye davet ediyorlar.

Bizi paylaşın..