KİTAP | Ali Artun, Sanat Bir Muamma: Sanat Hayat – Aforizmalar

En nihayetinde sanat hayatla, hayat da sanatla anlamlandırılır. Hem birbirlerinin varlığını belirler hem birbirlerini tehdit ederler. Sanat ve hayat, kimi zaman özdeş, kimi zaman karşıt sayılırlar. Baştan beri sanatçılar ve filozoflar bu diyalektiği aşabileceklerini, bu ikiliğe son verebileceklerini hayal etmişlerdir. Ama nafile… Bu kitap bir sanat-hayat aforizmaları seçkisi. Bir başı veya sonu yok. Her açtığınızda keyfinizce karıştırabilir, istediğiniz yerini seçip okuyabilirsiniz. Sanat-hayat muammasının kendinize özgü gizlerine dalabilirsiniz. -Ali Artun-

Fotoğraf: İsmail Orhan Toraman

Derleyen: Ali Artun, 2015 İletişim Yayıncılık, Sanat Hayat Dizisi, 358 sayfa

Sanat ve hayat birdir (Tzara).

Hayat, sanatın ta kendisidir (Maleviç).

Sanat hayatın kendisidir, ama hayata karşıt bir hayatın (Derrida).

Bir tek hayat vardır, o da sanattır (Nietzsche).

Sanat hayatın yaratılmasıdır (Puni).

Sanat hayatın ikamesidir (Pessoa).

En yüce sanat, hayatın sanatıdır (Tolstoy).

Hayat sanatın ötekisidir (Loos).

Sanat, hayat olmayan, hayatı bir şekilde yıkan, hayata karşı çıkan bir şey üretir (Simmel).

Sanat hayatı açıklayamaz (Bachelard).

Sanat hayat karşıtlığı çözümsüzdür (Octavio Paz).

Bu karşıtlığı devrimci eylem yıkacaktır (Debord).

Sanat hayata karşı bir öfkedir (Bataille).

Hayatın çektirdiği azabın yegâne tedavisi sanattır (Schopenhauer).

Bizi paylaşın..