KİTAP | Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu, Ali Artun, İletişim Yayınları, 2021

Ali Artun’un Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu başlıklı kitabı İletişim Yayınlarından çıktı.  

Kitabın tanıtımından: “Estetik modernizm” zamanımızda sanat tarihlerinin en kilit kavramı. Modernizmi, Avrupa merkezlerinden, Batılılaşmayı izleyerek çevre kültürlere doğru yayılan yekpare ve yeknesak bir estetik, bir tarih olarak gören Batı-merkezli bütüncül anlatılar çoktandır parçalandı. Farklı farklı toplumlarda modernist sanatın doğuş sürecini izleyen çoğul modernizm tarihleri çıktı ortaya. Böylece, Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan değişik kültürlerin, Batı’nın kolonyal tarih dogmalarına saplanmadan kendi sanatlarının yaratıcılığını keşfettiği müthiş bir birikim aydınlığa kavuştu. Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu, “estetik modernizm” kavramına ve post-kolonyal çağdaş tarihyazımına değindikten sonra bu birikime bir pencere açıyor. Sonra da, Türkiye’deki kalıplaşmış sanat tarihi anlatısını irdeleyerek, modernist kırılma ve sanatın özerkleşme sürecini esas alan çağdaş bir tarih tezi geliştiriyor.

Kitaptan bir bölümü buradan okuyabilirsiniz. Esra Aliçavuşoğlu’nun kitap hakkında ayrıntılı bir yazısı da e-skop bülten‘de.

https://iletisim.com.tr

Bizi paylaşın..