KİTAP | Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası, Nermin Saybaşılı, Metis Yayıncılık, 2020

Sanat Tarihçisi ve Kuramcı Nermin Saybaşılı’nın Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası adlı yeni kitabı Metis Yayıncılıktan çıktı.  

 

Saybaşılı son kitabının tanıtımında şöyle diyor: Ses yazıyı ve anlamı nereye götürür? Eleştirel düşünce ne kadar titreşim, ne kadar rezonans taşır? Her metin imge ve sözden meydana geldiğine göre ses tınlar, anlam çınlar mı?

“Bir anlam arayışının taşıyıcısı olan ‘mıknatıs-ses’ son kertede yaşamanın gücüne ve yüküne işaret ediyor: Nefes ile düşünce arasındaki ilişki, yaşamı sürdürmek ile bilgi üretmek arasındaki devinim süreklidir. Spiral bir formdur ses. Duyup dinlenen seslerin ve imgelerin rezonansını taşıyan bu kitap da spiral bir şekilde gelişiyor ve öyle sonlanıyor. Onulmaz ses/sizlik arayışımın bir yankısı. Bu yankının vaadi olan ses/sizlik olmasa, kendi iç sesimi ve diğer sesleri dinleyecek gücü bulamazdım.

“Zerreler halinde yayılan ses bir yandan ani ve yaygındır, diğer yandan deniz kabuklarının helezonlarına yerleşmişçesine derin ve sakin. Anlam arayışı ise süreklidir. Ta ki kuşların seslerini ve kanat çırpışlarını duyacağımız kristalleşmiş bir sese, özgürlüğün baki olacağı kristalleşmiş bir sessizliğe değin.

Sanat eleştirmeni Evrim Altuğ’un Nermin Saybaşılı ile kitabı hakkındaki söyleşisine buradan erişebilirsiniz.

Bizi paylaşın..