KİTAP | Kültür. Sanat. Yönetim – Sanat ve Kültür Yönetimi için Çağdaş Teoriler ve Uygulamalar, Marcus Graf, Ali Güney (Ed.), Ketebe Yayınevi, 2022

18.  yüzyılın ortalarından itibaren sanat; kendi mekânlarını, eğitimini, dilini, inceleme araçlarını, tarihini, yayınlarını, bilimsel alanını, değer sistemi ve pazarını geliştirerek sosyal bir sistem hâline geldi. Peki, uzun bir süreç içerisinde gelişen kültürü ve sanatı yönetmeyi nasıl başarabiliriz?  

Sanatın yaratımında “ikonolojik” boyutların anlaşılması; sanat ve sanatçı anlayışının gelişmesini aynı zamanda sanatçının çevresinin sosyal, politik ve ekonomik özellikleri tarafından şekillenmesini sağlar.

Dolayısıyla sanatı anlamak için onun yönetimsel ve idari bağlamlarını da bilmeliyiz.

Kültür. Sanat.. Yönetim., sanat ve kültür yönetimi pratiğini, kurumsal sanat yönetimi ve proje yönetimi bağlamında ele alırken kültürün kompleks yapısı, karmaşık bağlantılar arasındaki ağları ve bu bağlamda kültürün yönetimi konusuna ışık tutuyor. Dahası galeriler, müzeler ve tiyatrolar gibi sanat kurumları için çalışan profesyoneller ve kültür-sanat bağlamında akademik araştırmalar yürüten uzmanları bir araya getirerek son derece nitelikli bir kılavuz ortaya koyuyor.

Her geçen gün genişlemeye devam eden bu çok katmanlı alana giriş niteliğinde eşsiz bir çalışma olan Kültür. Sanat. Yönetim.’de yer alan yazarlar, çalıştıkları alanın zenginliğini ortaya çıkarırken alanlarının kurumsallaşmasına dikkate değer bir katkı sağlıyorlar.

Kitapta; Gökçe Dervişoğlu Okandan, Ebru Yetişkin, Rıdvan Gölcük, Murat Balkara, Mahir Namur, Aylin Seçkin, Ayşe H. Köksal, Ceren Güneröz, Mustafa Kaya, Eda Göknar, Bige Örer, Bengü Gün, Melike Bayık, Suzan Duygu Bedir Erişti, Hatice Utkan Özden, S. Nazlı Ustaoğlu Koyun, Burak Erhan Güngörmüş, Rumeysa Kiger, Uraz Kaspar, Şevket Cem Onat bölüm yazarı olarak yer alıyorlar.

Bizi paylaşın..