KİTAP | Haber Aracı Olarak Fotoğraf, Şebnem Soygüder Baturlar (Editör), Kriter Yayınevi, 2019

Bu çalışma haber fotoğrafçılığı, fotoğrafçısı ve fotoğrafı üzerinedir. 1855 Kırım Savaşı ile haber fotoğrafçılığı başlamış ve bu savaşı fotoğraflayan Roger Fenton da ilk haber fotoğrafçısı kabul edilmiştir. O tarihten bugüne dünyada ve Türkiye’de her alanda olduğu gibi haber fotoğrafçılığı alanında da gün be gün çok şey değişmiş ve değişmektedir. Habere bakış açımız, haberin dili, haberde kullanılan fotoğraf tekniği ve teknolojisi, haberin yayınlandığı mecralar, haber fotoğrafçıları, fotoğraf ajansları ve sözgelimi savaşın, şiddetin, ölümün ve çekilen acıların görünürlüğü veya ciddi siyasi bir haberin magazinelleşmeye doğru evrilmesi gibi pek çok değişime rastlanmaktadır. Kitapta dönüşen yeni medya toplumunu, buna bağlı olarak değişen ve gelişen yeni habercilik anlayışı ve teknolojisini ve haber fotoğrafçılığı ve fotoğrafçılarının değişen yeni durum ve konumlarını konu edinen çalışmalar yer almaktadır.

Şebnem SOYGÜDER BATURLAR’ın editörlüğünde yayınlanan kitap da yazıları bulunanlar: Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR, Feyyaz BODUR, Şebnem SOYGÜDER BATURLAR, Uğur GÜNAY YAVUZ, Mehmet Fatih YELMEN, Savaş Onur ŞEN, Övünç MERİÇ FERMANOĞLU, Halit KARTAL, Nurhan KAVAKLI ve Sefer KALAMAN.

Bizi paylaşın..