KİTAP | Fotoğraf ve Sayısal Görüntü Terimleri Sözlüğü, Levend Kılıç, TDK Yayınları, 2020

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Levend Kılıç’ın yeni çalışması, “Fotoğraf ve Sayısal Görüntü Terimleri Sözlüğü” Türk Dil Kurumu tarafından yayınlandı.

 

Bu değerli çalışmanın tanıtımında şöyle diyor TDK: 1800’lü yılların ortasından itibaren yaygınlaşan fotoğraf, zamanın yenilikleriyle birlikte sayısal teknolojiyle tanışmış, bu durum fotoğrafın alanına yeni terimler getirmiştir. Fotoğraf denildiğinde, fizik ve kimya bilim alanlarıyla birlikte güzel sanatlar ve sayısal teknoloji anlaşılmaktadır. Bu sözlük, fotoğrafla ilgili söz konusu alanların terimlerini içermektedir. Öte yandan yeni ve eski fotoğraf diye adlandırılan sınıflamaya ait terimler de çalışmada yer almaktadır. Sözlükte yaklaşık iki bin sekiz yüz terim bulunmaktadır.

Bizi paylaşın..