KİTAP | Fotoğraf Üzerine, Susan Sontag, Can Yayınları, 2023

Susan Sontag’in kült kitabı Fotoğraf Üzerine Can Yayınları tarafından yeniden basıldı.  

Hayat, bir an yakalanıp ebediyen sabitlenen önemli ayrıntılardan ibaret değildir. Ama fotoğraflar öyledir.

Fotoğraf toplum, politika ve tarih hakkında çok şey anlatır. Sontag ilk olarak 1973’te yayımlanan bu kitapta fotoğrafı ne yüceltir ne de küçümser. Tarihsel ve toplumsal bakış açısıyla onun avantajlarıyla dezavantajlarını karşılaştırırken, görüntü ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi irdeler. Görüntülerin medyadaki kullanımının belirli siyasi, kültürel veya dinî amaçlara ve çıkarlara hizmet edip etmediğini sorgular, resim ile fotoğraf arasındaki ayrım üzerinde durur ve fotoğrafın bir sanat dalı olarak meşruiyetini tartışmaya açar.

Alanının kült kitaplarından biri kabul edilen ve yazarına dünya çapında büyük bir ün kazandıran Fotoğraf Üzerine’deki denemeler eski zamanlardan günümüze ünlü ve önemli fotoğrafçıların çalışmalarını ele alırken bir dizi estetik ve ahlaki soru da ortaya koyuyor.

Kitabı Türkçeye Osman Akınhay çevirmiş.  Fotoğraf  Üzerine kitabından tadımlık bir bölüm Argonotlar Kütüphanesinde.

https://www.canyayinlari.com

Bizi paylaşın..