KİTAP | Castro’nun Küba’sı – Lee Lockwood, TASCHEN

lockwood_castro_cuba_fo_gb_3d_05756_1604271744_id_1023471Lee Lockwood genç bir belgesel fotoğrafçı olarak Küba’ya ilk defa, Fidel Castro’nun yönetime gelmesinden çok kısa bir süre önce ayak basmıştı. Castro’nun yönetime gelmesinden sonra onunla çok yakın ilişki halinde olmuş ve yakın çevresine giren hemen hemen tek Amerikalı gazeteci olarak da pek çok anını görüntülemişti. Lockwood, 1965 yılında Castro ile haftalar süren bir turla adanın hemen her yerini birlikte dolaşarak çok ayrıntılı bir mülakat yapma şansını da yakalamış tek gazeteci olma ünvanına sahip.

Taschen Yayınevi tarafından yayınlanan “Castro’s Cuba”  isimli kitapta, hem Castro ile söyleşiye yer verilmiş, hem de Lockwood’un uzun yıllara yayılan yüzlerce Küba fotoğraflarının bir derlemesi yapılmıştır.

https://goo.gl/MVgg9m

Bizi paylaşın..