KİTAP | Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo-Avangardizm ve Sinizm, Rıfat Şahiner (Ed.), Ütopya Yayınevi, 2020

Rıfat Şahiner’in editörlüğünü yaptığı “Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo-Avangardizm ve Sinizm” başlıklı kitap, Ütopya Yayınları tarafından yayımlandı.

Sanat kuramı ve pratiği arasındaki ilişkinin farklı yönleriyle bir bütün olarak gözden geçirilmesine dayanan Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo-Avangardizm ve Sinizm başlıklı bu çalışma, çağımız sanatının en karakteristik özelliklerinden birkaçını mercek altına alıyor.

Kitapta sırasıyla; postmodernizmin tanım ve kapsamı, neo-avangardizm, postyapısalcılık ve müellif sorunsalı, temellük anlayışı ve sinizm olguları irdeleniyor.

On iki metnin dört bölümde yapılaştırıldığı bu kitapta; Roland Barthes, Michel Foucault, Andreas Huyssen, Ihab Hassan, Fredric Jameson, Hal Foster, Peter Sloterdijk ve Slavoj Žižek gibi çağımızın önemli kuramcı ve yazarlarının birbirinden önemli tez ve metinleri üzerine analizlere yer verildi.

Bizi paylaşın..