KİTAP | Akışta: İnternet Çağında Sanat, Boris Groys, Koç Üniversitesi Yayınları, 2017

Ünlü sanat kuramcısı Boris Groys Akışta: İnternet Çağında Sanat adlı kitabında bu 20. yüzyıl macerasının “doğrudan gerçekçilik” dediği tavra yol açtığını söylüyor: Nesneler değil, pratikler üretmek. Bu zamana direnmeye çalışmayan, şimdinin akışına kapılıp gitmeye razı yeni sanat, nesneleri muhafaza ederek zamanı dondurma ilkesine bağlı müze kurumuyla açıkça çelişiyor. Müzelerse yok olmak, hatta azalmak şöyle dursun, daha da güçlü ve yaygın bir şekilde sanat dünyasındaki egemenliğini sürdürüyor.  

Groys bu çelişkiyi ve yarattığı gerilimleri, Rus avangardından kavramsal sanata, İlya Kabakov’un enstalasyonlarından Google ve WikiLeaks gibi günümüzün tartışılması gereken taze fenomenlerine kadar birçok konuya uğrayarak ele alıyor.

Boris Groys, Karlsruhe’deki Sanat ve Medya Teknolojisi Merkezi’nde Estetik, Sanat Tarihi ve Medya Kuramı profesörü ve 2005’ten bu yana New York Üniversitesinde Sanat ve Bilim Fakültesi’nde ordinaryüs profesör.

Ebru Kılıç tarafından Türkçeye çevrilen kitabın içeriğine buradan erişebilirsiniz.

Bizi paylaşın..