Cumhuriyet ve Fotoğraf (43. Sayı)

• DOSYA KONUSU: Cumhuriyet ve Fotoğraf • Sayı 43 • Eylül – Ekim 2014

Birsel MATARA | 80’den Günümüze Türk Fotoğraf Sanatına Genel Bir Bakış

Engin ÖZENDES | Fotoğrafta Osmanlıdan Cumhuriyet’e Geçiş Dönemi

Güler ERTAN | Türkiye’de Fotoğrafın Tarihsel Süreci

Melahat KIZIL | Cumhuriyetin İlk Yıllarında Fotoğrafın Yaygınlaşmasını Sağlayan Kurumlar

Necmettin KÜLAHÇI | Anılarımla Fotoğraf…

Özcan YURDALAN | Cumhuriyet’in Fotoğrafı

Uğur KAVAS | Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Dönemine Fotoğrafta Öne Çıkanlar Ve Basında Fotoğrafın Kullanımı

Zuhal ÖZEL | Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Gayrimüslim Fotoğrafçılar

 

Bizi paylaşın..