SERGİ | İstanbul, Galeri Nev, Esra Özdoğan, Şüpheci Thomas

Esra Özdoğan’ın kişisel sergisi Şüpheci Thomas, 14 Nisan-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Galeri Nev İstanbul’da gerçekleşiyor.

Adını kutsal metinlerdeki Havari Thomas konusunun Caravaggio temsilinden alan sergi, Özdoğan’ın son iki yılda oluşturduğu seriyle fotoğrafın gerçeklik hüviyetine dair bir sorgu projesi olarak izleyiciye tekinsiz, kurgusal ve karanlık bir şüphe dünyasının temsillerini sunmayı amaçlıyor.   

Yaşadığımız dünyanın gerçeğine hangi medyumlarla vakıf olabiliyoruz? Ulaştığımızı düşündüğümüz gerçek nasıl bir bilgiyi teşkil ediyor, hakikatle ne kadar örtüşüyor? Gerçekliğin ağırlıklı olarak sanal ve kurgusal bir veri deposuna dönüştüğü bu noktada, gördüklerimize ne kadar inanıyor, hangi ölçülerde bel bağlayabiliyoruz? Bu daimi şüphe ara yüzü bizi nasıl kemiriyor?   

Caravaggio’nun en bilinen tablolarından Şüpheci Thomas’ta Havari Thomas, İsa’nın çarmıh yaralarına yalnızca bakarak değil, onlara dokunarak efendisinin dirilişini kabullenir.  

Şüpheci Thomas formel düzeyde de Caravaggio tablosunun belli başlı biçimsel nitelikleriyle şekilleniyor. Çoğu fotoğrafta yanal ışık, gerçekçi ve heykelsi hatlar, chiaroscuro, beden yerine uzuv parçaları gibi öğelere ağırlık veriliyor. Güneşin izi olarak, mum olarak, yansıma olarak ışık, bu dramatik evrenin yalan varoluşunu güçlendirmek üzere sahneyi var eden fiziksel bir enerji olmanın ötesinde, fotoğrafın içerisinde kendisini bizzat gösteren bir aktör olarak yer alıyor.   

Geçen yıl Pera Müzesi’nde gerçekleşen Ve Şimdi İyi Haberler: Nobel Koleksiyonu’ndan Eserler başlıklı sergi bağlamında Sinan Eren Erk’in Esra Özdoğan ile yaptığı Gerçek mi, Hakikat mi? Fotoğrafta Temsil Sorgusu başlıklı söyleşiye de buradan erişebilirsiniz.

https://www.galerinevistanbul.com

Bizi paylaşın..