SERGİ | Ankara, Müze Evliyagil, Yüz Yıl: Hem Evvel Hem Ahir

Küratörlüğünü Zeynep Yasa-Yaman’ın üstlendiği Yüz Yıl: Hem Evvel Hem Ahir adlı sergi, 28 Ekim 2023 – 10 Temmuz 2024 tarihleri arasında Ankara’da Müze Evliyagil’de.  

Müze Evliyagil Koleksiyonu içinden seçilmiş, çoğunluğu 1950’lerden günümüze uzanan resim, heykel, desen/çizim, baskı, yerleştirme, video gibi modern/çağdaş sanatın değişen teknik ve anlatım dillerinde yapıt üreten, doğumları Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerine, gençlikleri II. Dünya Savaşı’na, yetişkinlikleri savaş sonrasının özgürlükçü dönemine rastlayanlar ile daha genç bir kuşağa dahil olan 39 sanatçının 85 eserinden oluşan sergi, Türkiye sanatındaki belli başlı akım ve tartışmaları görünür kılıyor.  

Sergi, hem Cumhuriyetin 100. yılına hem de bu yüzyılın sanatçılarına, değişen dönemlerin siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal anlayışlarına, bu “yüz”lerin yüzlere ulaşan, farklılaşan, kutuplaşan, uzlaşan düşünce iklimlerine vurgu yapıyor.

Sergide yer alan sanatçılar: Abidin Dino, Adnan Çoker, Altan Gürman, Avni Arbaş, Bedri Baykam, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançay, Canan Tolon, Ercan Akın, Ergin İnan, Erol Akyavaş, Eşref Üren, Ferruh Başağa, Gülsün Karamustafa, Gülşah Bayraktar, Hakkı Anlı, Haluk Akakçe, İbrahim Balaban, İhsan Oturmak, İnci Eviner, Kemal Önsoy, Komet, Lütfü Günay, Mehmet Güleryüz, Mehtap Baydu, Mithat Şen, Murat Akagündüz, Murat Germen, Mustafa Ata, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Osman Dinç, Ömer Uluç, Selim Turan, Semiha Berksoy, Seyhun Topuz, TUNCA, Utku Varlık ve Yüksel Arslan.

http://www.muzeevliyagil.com

Bizi paylaşın..