54 b Sergi, İstanbul Fotoğraf Müzesi. Gültekin Çizgen Retrospektif Sergileri

54 b Sergi, İstanbul Fotoğraf Müzesi. Gültekin Çizgen Retrospektif Sergileri