93 Sergi, İstanbul x-ist Galeri. ‘’İki veya Rastlantısal Zamanların Gerçekçi Hikayeleri’’, Ali Bilge Akkaya

93 Sergi, İstanbul x-ist Galeri. ‘’İki veya Rastlantısal Zamanların Gerçekçi Hikayeleri’’, Ali Bilge Akkaya