aslıerciyes_010101

aslıerciyes_010101

Peirce’nin anlamlandırma şeması: [3]