Albümlerdeki Göçmen Köklerimiz

 

54.sayı İnteraktif Köşe çağrısı: 

Göç sadece yaşanan fiziksel mekanın değiştirilmesi değil, hayatın tüm alanlarını kapsayan birçok ilişkinin de tekrar kurulmasını ifade eder. Göçmenler, fiziksel bir mekandan, bir başkasına giderken sadece gözle görünür, elle tutulur eşyalarını değil, tüm hayat tecrübelerini, yaşam biçimlerini, dillerini, kültürlerini, anılarını, hayallerini de götürürler. Yolculuk kadar yeni yere yerleşme ve uyum da risklerle dolu bir maceradır ve gittikleri yere de kendi zenginliklerini getirirler, toplum öyle ya da böyle değişir, yerleşilen mekan orada yaşayanlar için de eskisi gibi olmaz. Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre, günümüzde her yedi kişiden biri göçmen durumunda. Küreselleşme ve uluslararası göçler ile insanlar ve toplumlar birden fazla yerde yaşayabilme yeteneği kazanmışlardır. Birden fazla toprağı ‘kendi vatanı’, birden fazla topluluğu ‘kendi ulusu’, birden fazla ülkeyi ‘kendi devleti’ olarak kabul etmişlerdir.

Göçler yolu olan Anadolu toprakları bu hikayelerle doludur. Hepimizin aile ağacında bir kaç nesil geriye gidince, Çerkes, Tatar, Balkan, Bulgar, Acem, Arap, Ermeni, Gürcü, Azeri gibi köklerimiz karşımıza çıkıyor.

Şimdi de sizlerden, albümlerinizdeki göç yaşamış aile üyelerinizin, bu zenginliğimizi yansıtan fotoğraflarını, kısa hikayeleri ile birlikte bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Gelen fotoğraflar arasından seçeceğimiz 10 fotoğrafı 54.sayıda yayımlayacağız.*

Gönderim şekli :

Fotoğrafların 1 Kasım 2018 tarihine kadar;

kontrast@kontrastdergi.com adresine;

konu kısmında : GÖÇMEN KÖKLERİMİZ ifadesi ile;

kişi başı en fazla 3 adet fotoğraf olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Fotoğraf dosyalarınızı gönderirken “AD.SOYAD.SAYI”

şeklinde isimlendirmenizi rica ederiz.

Dost selamlarımızla…

*Fotoğrafların yayınlanması ile ilgili karar Kontrast Dergi editörlerine bağlıdır. Gönderilen fotoğrafların yasal sorumlulukları gönderen kişiye aittir. Kontrast Dergi gönderilen fotoğrafların yasal sahiplerini belirtmek kaydıyla dergi içerisinde veya web adreslerinde farklı zamanlarda kullanabilir.